Copyright © All Rights Reserved


Säkrare 3


Loppans Baby & Minisimskola stödjer Säkrare 3 i syfte att förbygga drunkningsolyckor.


Drunkning är den främsta dödsorsaken för barn under 5 år.


Den traditionella simskolan startar inte förrän vid ca 6 års ålder samtidigt som de flesta barn som dör gör det före den åldern.


Tyvärr finns risken att drunkningsolyckorna ökar i samma takt som de s.k. trädgårdspoolerna ökar i antal.


Drunkning går att förhindra. Genom en ökad medvetenhet kring de punkter som motverkar drunkning kan barnen som skulle dött genom en drunkningsolycka fortsätta att växa upp till vuxna personer.


 Säkrare Barn


Ett barn kan tidigt, vid ca 18 mån ålder, lära sig att vända tillbaka till det håll det ramlat i vattnet ifrån. Det gör att barnet har större möjlighet att hitta botten under fötterna igen eller att få tag i t ex bryggan. Ett barn kan också tidigt lära sig att rotera över till rygg, det enda läget i vattnet där man kan vila och andas. En två-åring kan lära sig att simma ca 10 m med hjälp av att hämta luft med jämna mellanrum. En tre-åring kan lära sig att crawla.

Allt fler simskolor tar emot barn från yngre åldrar än tidigare. Detta är oerhört viktigt i det drunkningsförebyggande arbetet. Studier visar att formell simundervisning ger en 88 % riskreduktion för risken att drunkna i åldersgruppen 1-4 år.


Säkrare Vatten


Barnen ska skyddas från att ramla i vatten i så stor utsträckning som det bara går.


Pooler ska vara inhängnade av högt stängsel med en grind som smäller igen av sig självt. Helst ska det finnas ett pool-alarm som signalerar när något faller i.


Pooltäcken ska vara av det bärande slaget så att ett barn eller ett djur inte faller igenom.


Säkrare Respons


Om olyckan trots allt skulle vara framme måste den person som är i närheten av barnet kunna första hjälpen och hjärtlungräddning (HLR).


Helt avgörande för överlevnaden är att barnet är kort tid under ytan, att vattnet är rent, att HLR påbörjas så fort som möjligt med bra kvalitet utan avbrott och att ambulansen anländer utan onödig försening.  Alla föräldrar bör alltså gå en hjärtlungräddningskurs. 

Bassängen


Bassängen ligger på Hedens By på Hönö. Neden följer lite fakta om bassängen:

Bassängens storlek: 6 x 12 m

Temperatur: 34 grader

Djup: 1,20 till 1,50 (sluttande botten)


Kontakt


Loppans Baby & Minisimskola


Besöksadress:

Hedens By

Strandvägen 35

475 42 Hönö


Faktura/Leveransadress:

Samsmarka 16

475 37 Bohus-Björkö


Telefon:

070-223 71 89info@loppans-simskola.se


GILLA oss på Facebook:

www.facebook.se/Loppanssimskola


FÖLJ oss på Instagram:

Loppanssimskola